Αποτελέσματα Ladder

Δείτε τα αποτελέσματα στο Fairplay Ladder
Παίκτης 1 Π1 Θέση πριν Π1 Θέση μετά Παίκτης 2 Π2 Θέση πριν Π2 Θέση μετά Ημερομηνία Παιχνιδιού Ώρα Παιχνιδιού Αποτέλεσμα
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - 10 1001 11 ΣΙΔΕΡΗΣ Δ. - 11 11 12 2023-03-03 16:00:00 6/3, 6/7, 10/8
ΚΑΤΣΙΝΑΣ Ν. - 24 19 19 ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Β. - 1000 17 17 2023-03-06 20:30:00 2/6, 4/6
ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ Λ. - 28 24 22 ΔΑΝΕΛΗΣ Γ. - 29 22 23 2023-03-06 19:00:00 6/3, 7/6
ΓΕΩΡΓΑΣ Τ. - 31 29 28 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Π. - 38 28 29 2023-03-06 17:30:00 6/0, 6/1
ΑΡΓΥΡΟΣ Χ. - 1000 1001 1001 ΘΡΑΚΙΩΤΗΣ Π. - 1000 15 16 2023-03-06 16:00:00 3/6, 4/6
ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ Γ. - 1000 33 33 ΚΟΥΤΗΣ Α. - 25 32 32 2023-03-08 19:00:00 1/6, 4/6
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ Ν. - 12 10 10 ΚΗΛΙΦΗΣ Μ. - 9 9 9 2023-03-10 19:00:00 1/6, 2/6
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β. - 1000 1001 15 ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Φ. - 20 15 16 2023-03-10 17:30:00 7/6, 6/4
ΜΑΡΚΑΤΟΣ Ε. - 17 20 19 ΓΚΑΒΕΛΑΣ Λ. - 33 18 20 2023-03-11 17:30:00 6/2, 6/2
ΠΛΑΚΑΣ Γ. - 22 38 36 ΣΑΜΗΣ Χ. - 41 36 37 2023-03-12 17:30:00 6/4, 6/1
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Σ. - 18 1001 1001 ΚΑΤΣΙΝΑΣ Ν. - 24 20 20 2023-03-13 19:00:00 6/7, 6/2, 5/10
ΓΕΩΡΓΑΣ Τ. - 31 28 29 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Β. - 1000 26 27 2023-03-13 16:00:00 4/6, 6/1, 7/10
ΘΡΑΚΙΩΤΗΣ Π. - 1000 17 17 ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Φ. - 20 16 16 2023-03-17 14:30:00 6/0, 6/7, 6/10
ΜΥΛΩΝΑΣ Χ. - 42 35 34 ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ Γ. - 1000 34 35 2023-03-18 19:00:00 4/6, 6/1, 10/6
ΚΗΛΙΦΗΣ Μ. - 9 9 9 ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ Ν. - 13 8 8 2023-03-18 16:00:00 6/2, 3/6, 6/10
ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - 26 24 22 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. - 32 22 23 2023-03-18 17:30:00 6/3, 6/4
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι. - 34 39 38 ΣΑΜΗΣ Χ. - 41 38 39 2023-03-19 19:00:00 6/1, 6/3
ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ Λ. - 28 23 21 ΓΚΑΒΕΛΑΣ Λ. - 33 21 22 2023-03-19 16:00:00 6/3, 6/4
ΙΩΑΚΕΙΜ Λ. - 37 1001 32 ΤΣΙΡΩΝΗΣ Θ. - 23 32 33 2023-03-19 20:30:00 1/0, 1/0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β. - 1000 15 14 ΣΚΟΥΡΛΗΣ Γ. - 15 14 15 2023-03-20 19:00:00 6/0, 6/4
ΚΟΥΤΗΣ Α. - 25 33 31 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. - 39 31 32 2023-03-20 20:30:00 1/0, 1/0
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - 10 11 10 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ Ν. - 12 10 11 2023-03-20 16:00:00 3/6, 6/4, 10/6
ΙΩΑΚΕΙΜ Λ. - 37 32 30 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Π. - 38 30 31 2023-03-22 20:30:00 7/5, 6/0
ΚΟΥΤΗΣ Α. - 25 31 29 ΓΕΩΡΓΑΣ Τ. - 31 29 30 2023-03-24 17:30:00 6/3, 6/4
ΒΙΝΤΟΦ Ρ. - 21 13 13 ΣΙΔΕΡΗΣ Δ. - 11 12 12 2023-03-24 20:30:00 5/7, 2/6
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι. - 34 39 38 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Τ. - 36 38 39 2023-03-24 19:00:00 6/3, 6/3
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Β. - 1000 27 27 ΔΑΝΕΛΗΣ Γ. - 29 25 25 2023-03-25 18:00:00 3/6, 6/4, 3/10
ΛΑΜΠΡΟΥ Π. - 4 5 5 ΠΑΛΗΟΜΗΤΡΟΣ Β. - 1 4 4 2023-03-25 16:00:00 6/4, 6/7, 1/10
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Β. - 1000 18 18 ΘΡΑΚΙΩΤΗΣ Π. - 1000 17 17 2023-03-26 16:00:00 0/6, 3/6
ΠΛΑΚΑΣ Γ. - 22 36 36 ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ Γ. - 1000 35 37 2023-03-26 17:30:00 6/1, 6/4
ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ Λ. - 28 21 21 ΚΑΤΣΙΝΑΣ Ν. - 24 20 20 2023-03-27 17:30:00 6/4, 4/6, 6/10
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Σ. - 18 1001 23 ΓΚΑΒΕΛΑΣ Λ. - 33 23 24 2023-03-27 16:00:00 6/4, 7/6
ΜΥΛΩΝΑΣ Χ. - 42 35 36 ΤΣΙΡΩΝΗΣ Θ. - 23 33 34 2023-03-27 20:30:00 3/6, 3/6
ΑΡΤΣΙΤΑΣ Ν. - 2 2 2 ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ Λ. - 3 1 1 2023-03-27 19:00:00 4/6, 4/6
ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Φ. - 20 16 16 ΣΚΟΥΡΛΗΣ Γ. - 15 15 15 2023-03-29 19:00:00 3/6, 6/7
ΙΩΑΚΕΙΜ Λ. - 37 30 31 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. - 1000 28 29 2023-03-29 20:30:00 6/7, 6/0, 8/10